Foto: Anders Wiklund/TT

Utvecklingsprojekt i Västerbotten får 10 miljoner

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd beviljade under torsdagen nästan 10,2 miljoner till nio utvecklingsprojekt i länet.

Projekten rör vitt skilda områden som hälsa, rymden, 5G-teknik och destinationsutveckling, men alla ska bidra till investeringar och insatser för den regionala tillväxten.

Mest pengar, nästan 2,5 miljoner kronor, går till All Inclusive Innovation Västerbotten följt av Kvarken SpaceEco, som beviljats 2,1 miljoner kronor.

Projekten som beviljats pengar

Digsim:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Region Västerbotten 372 111 kr, motsvarande 50 % av godkända kostnader till projektet DigSim.

NUS 5G:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Region Västerbotten 395 755 kr, motsvarande 50 % av godkända kostnader till projektet NUS 5G.

KvarkenSpaceEco:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Vasa universite beviljas 2 099 198 kr, motsvarande 11 % av projektets godkända kostnader till projektet New Space Digital Economy Innovation Center (KvarkenSpaceEco).

DigiChallenge:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Seinäjoki University of Applied Sciences beviljas 878 542 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader till projektet DigiChallenge.

Senior Health Innovation:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas upp till 783 315 kr, dock högst 11 % av godkända kostnader till projektet Senior Health Innovation.

Botnia näring i kretslopp:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Stormossen Oy beviljas 499 863 kr, motsvarande 5 % av godkända kostnader till projektet Botnia näring i kretslopp - Ett strategiskt nätverk för att främja rötrest från biogasproduktion i BA- regionen.

BeProf:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Umeå universitet beviljas 820 548 kr, högst 5,5 % av godkända kostnader till projektet Becoming and being a professional nurse (BeProf).

Bärkraft Baerkraft:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att bevilja Visit Hemavan Tärnaby AB 1 851 066 kr, vilket motsvarar 20 % av godkända kostnader till projektet Bärkraft Baerkraft.

All Inclusive Innovation Västerbotten:

Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Region Västerbotten beviljas 2 494 431 kr, dock högst 50 % av godkända kostnader till projektet All Inclusive Innovation Västerbotten.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut