Pontus Sjöberg, vd, Swerim och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.
Pontus Sjöberg, vd, Swerim och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet. Foto: Pressbild

Utökat samarbete kring gruv- och metallforskningen i norra Sverige

Luleå tekniska universitet och metallforskningsinstitutet Swerim har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.

– Med aktörer som SSAB, LKAB, Boliden, Northvolt, Luleå tekniska universitet och Swerim är förutsättningarna att bedriva gemensam forskning mycket goda, betonar Pontus Sjöberg, vd för Swerim i ett pressmeddelande.

Det utökade samarbetet ska innefatta både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att ta tillvara den fulla potentialen hos de personer som verkar inom båda parters organisationer. Avtalet innefattar också kompetensförsörjning och kompetensutveckling, med aktiviteter som gemensam studentrekrytering och utveckling av nya former för utbildning och lärande.

Pontus Sjöberg poängterar att Swerim och Luleå tekniska universitet har en lång tradition av samarbete, som blir allt viktigare med det starka näringsliv och den infrastruktur för forskning som finns i norra Sverige.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut