Nordic Lights ägare Itab Shop Concept påverkas av de ändrade konsumtionsmönstret hos kund i butik med mer e-handel och färre fysiska besök.
Nordic Lights ägare Itab Shop Concept påverkas av de ändrade konsumtionsmönstret hos kund i butik med mer e-handel och färre fysiska besök. Foto: Arkivbild: Lars Andersson

Tuffare för Nordic Lights ägare

Nordic Lights ägare Itab Shop Concept gjorde en vinst på 75 miljoner kronor under det första kvartalet, en minskning med 14 miljoner kronor jämfört med samma tid i fjol.

Intäkterna uppgick till 1481 miljoner kronor, 39 miljoner kronor mindre.

”I Skandinavien har försäljningen minskat betydligt, vilket även belysningsförsäljningen gjort.”, skriver koncernchefen Ulf Rostedt och berättar att företaget infört ett program för kostnadsrationaliseringar.

Av delårsrapporten som kom vid lunchtid på måndagen framgår att koncernen hoppas mycket på Nordic Lights nya fabrik i Kina:

”Vi har under föregående år påbörjat byggnationen av en ny produktionsanläggning i Kina. Den beräknas vara i drift under andra halvåret och vi kommer främst att leverera till våra europeiska kunders etableringar i Asien och på sikt också till andra kunder på den asiatiska marknaden.”, skriver Rostedt.

Efter periodens slut har Itab tecknat avtal med Dollar Store i Sverige med ett beräknat värde om 100 miljoner kronor per år. Itab kommer att leverera butiksinredning, belysning, kassadiskar och entré-system.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut