Tillväxttakten för inteckningar ökar mest i Västerbotten

Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt.
Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt. Foto: Anders Wiklund/TT
Under andra kvartalet ökade tillväxttakten för inteckningar i fastigheter mest i Västerbotten. Ökningen låg här på 1,7 procent. Motsvarande siffra för Norrbotten var 0,9 procent och det totala inteckningsbeloppet i Sverige ökade med 1,2 procent, visar siffror från Lantmäteriet.

Efter en hög tillväxttakt under första kvartalet 2018 har nu tillväxttakten för inteckningar i fastigheter stabiliserats till normal takt. Inteckningsbeloppet ökade med 61 miljarder kronor. Det innebär att det totala beloppet för inteckningar nu uppgår till 5,3 biljoner kronor (5 321 miljarder).

– Den höga tillväxttakten under första kvartalet påverkades sannolikt av det nya amorteringskravet som infördes i mars 2018. Att tillväxttakten avtagit något är därför helt normalt. Att ökningen ändå ligger på en stabil nivå under andra kvartalet tyder på att ingen dramatisk minskning har skett, säger Dennis Lindén, tillförordnad divisionschef på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Minst ökning skedde i Västernorrland med 0,8 procent.

Högst inteckningsökning i kronor skedde i Stockholms län med 18,3 miljarder kronor, medan det i Gotlands län skedde lägst inteckningsökning i kronor, 0,4 miljarder.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut