Svagare resultat än väntat för Boliden

Minskad omsättning för Boliden på grund av omfattande underhåll i smältverken och lägre halter i gruvorna.
Minskad omsättning för Boliden på grund av omfattande underhåll i smältverken och lägre halter i gruvorna. Foto: Johanna Norin/TT
Boliden kvartalsrapport visar på en minskad omsättning med 10 procent under andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Den landade på cirka 12,75 miljarder och rörelseresultatet blev cirka 1,54 miljarder kronor vilket var betydligt lägre än analytikernas prognoser inför rapporten.

- Produktionen var överlag stabil under kvartalet. Lägre halter i flera gruvor liksom planerade underhållsstopp vid våra finska smältverk påverkar naturligtvis resultatet. Därtill belastas resultatet inom Smältverk av en jämförelsestörande post för framtida efterhandlingsinsatser vid Rönnskär, kommenterar Mikael Staffas, vd och koncernchef.

De omfattande underhållsstoppen i smältverken har påverkat resultatet negativt med 315 miljoner kronor.

På Rönnskär var kopparproduktionen något lägre än både föregående kvartal och ifjol på grund av vissa processtörningar. Produktionen av guld minskade men produktionen av silver ökade.

En utredning angående efterbehandling av mark i Rönnskär har slutförts och den visar på behov av efterbehandling av vissa lagringsplatser. Den beräknade kostnaden för detta beräknas till 139 miljoner kronor vilket kostnadsförts i andra kvartalet. Efterbehandlingen kan påbörjas tidigast då det lagrade stoftet har bearbetats i det nya lakningsverket eller förflyttats till djupförvaret.

Gruvproduktionen har varit stabil men med lägre halter i Aitik, Tara och Kevitsa.

I Aitik och i Bolidenområdet ökade den anrikade volymen både jämfört med första kvartalet och föregående år. Dagbrottet i Maurliden slutbröts under april men hög produktion inom områdets tre kvarvarande gruvor kompenserade för bortfallet. Undersökningsorten för att komma till borrposition för mineraltillgången Rävliden har färdigställts.

I Garpenberg var den anrikade volymen nästan i nivå med första kvartalets rekordnivå. Brytningen i Tara skedde i områden med lägre zinkhalt samtidigt som den anrikade volymen ökade något jämfört med ifjol. Kevitsa är inne i en omställningsfas för att öka produktionen och anrikad volym var något lägre både jämfört med föregående kvartal och ifjol.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut