Stort behov av stark organisation för utvecklingen av Campus Skellefteå

Dialogmöte på Restaurang Älvy.
Dialogmöte på Restaurang Älvy. Foto: Lars Westerlund
Under måndag och tisdag har Skellefteå kommun och Skellefteå Science City genomfört dialogmöten med 150 personer om Campus Skellefteås framtida roll. Att det behövs en stark organisation som ansvarar för utvecklingen av Campus och att det utarbetas en strategi för den var alla överens om. Dessutom behövs det någon form av reception.

Norran Affärsliv fanns med på tisdagens rundabordssamtal i samband med en frukost på Restaurang Älvy. Med liv och lust gav sig deltagarna på att skissa på framtiden för Campus. Vid varje bord fanns en samtalsledare och en sekreterare.

– De idéer som kommer fram ska sedan sammanställas och presenteras för politikerna i höst, berättar Kicki Krane, näringslivsutvecklare vid Skellefteå kommun.

Johnny Högberg, vd för Skellefteå Science City, konstaterade i sitt inledningsanförande att Campus Skellefteå idag inte får ”det utrymme ” som området förtjänar.

Johnny Högberg och Kicki Krane höll i trådarna för Dialogmötena.
Johnny Högberg och Kicki Krane höll i trådarna för Dialogmötena. Foto: Lars Westerlund

– Man måste nog tänka vidare än att bara söka samarbete med Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Det finns ju också spännande universitet i exempelvis Hongkong och i San Francisco, säger han.

När det gäller vilka utbildningar som ska finnas på Campus Skellefteå framfördes olika åsikter med allt från utbildningar som servar behoven på orten till spetsutbildningar som sätter Skellefteå på världskartan.

Satsningar på utbildningar som berör basnäringarna skogen, malmen och energin återkom i flera förslag, liksom en fortsatt utvecklingen av spelindustrin. Bland annat tyckte man att det borde finnas utbildningar i Skellefteå som gruvindustrin kan ha nytta av. Det framfördes också idéer om att utbildningar som berör träindustrin kunde förläggas i Bygdsiljum och att gruvutbildningar placeras i Boliden

När det gäller företagen som finns på Campus Skellefteå framkom synpunkter om att det borde finnas en strategi kring vilka företag som ska erbjudas plats här så att dessa bättre kan samarbeta med varandra och att de kan tillföra utbildningarna något.

Det blev intensiva diskussioner under dialogmötet.
Det blev intensiva diskussioner under dialogmötet. Foto: Lars Westerlund

Den negativa utvecklingen av Lärcentrum togs också upp. Här har man gått från åtta anställda till en.

– Istället för denna tynande tillvaro gäller det att få vårt Lärcentrum till att bli världsledande inom flexibelt lärande, menar Johnny Högberg.

En nyhet som släpptes under mötet gällde de tre folkhögskolorna i kommunen.

– Till hösten tar de plats på Campus Skellefteå med kontor och klassrum, berättar Kicki Krane.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut