"Den här lösningen var absolut nödvändig och skulle kanske ha kommit tidigare också. Norr Media kommer att bli ett lönsamt företag", säger Mats Ehnbom.
"Den här lösningen var absolut nödvändig och skulle kanske ha kommit tidigare också. Norr Media kommer att bli ett lönsamt företag", säger Mats Ehnbom. Foto: Lars Westerlund

Stora nedskärningar på Norran

I samband med att Norrans medierörelse överlåts och blir en del av Norr Media AB kommer personalstyrkan på Norran att minska med 25 tjänster. Det berättade Norr Medias vd Mats Ehnbom vid ett informationsmöte med Norrans medarbetare under fredagen.

Det förslag som ledningen för Norr Media lagt fram, och som man i torsdags inledde förhandlingar om med fackklubbarna på Norran, innebär att 16 tjänster på avdelningarna ekonomi, privatmarknad och annonsproduktion och 9 på redaktionen kan försvinna.

– Vårt mål är att den nya organisationsplanen ska ha antagits före jul, berättar Mats Ehnbom.

Förändringen på säljsidan innebär bland annat att allt som berör försäljning på privatmarknaden läggs hos Norr Medias ägare Norrköpings Tidningar AB, NTM. Här kommer också ekonomifunktionen och den tekniska utvecklingen att ha sin bas.

Enligt den nya organisationsplanen kommer 22 tjänster att finnas kvar på redaktionen samt sex mediesäljare plus en säljchef som både ansvarar för Norran och Piteå-Tidningen.

”Läsarna kommer att känna av nyordningen”

Målet är att alla förändringar ska vara genomförda den 21 april.

– Då ska ”Alexanderhugget” ske där bland annat ett helt nytt sätt att arbeta redaktionellt ska sjösättas. Vår målsättning är att läsarna inte ska känna av förändringen speciellt mycket, säger Mats.

Norran kommer därefter inte att ha en chefredaktör utan bara en redaktionschef som också är ansvarig utgivare. Istället blir det vd:n Mats Ehnbom som ansvarar för den övergripande redaktionella utvecklingen av tidningarna som ingår i Norr Media. Dessa är förutom Norran, Norrbottens Kuriren, NSD och Piteå-Tidningen.

Stora neddragningar på Piteå-Tidningen

Detta var en lösning som Norrans nuvarande chefredaktör Marcus Melinder inte kände sig hemma med och därför valde han att tacka nej till uppdraget som redaktionschef.

Anders Westermark som under lång tid varit vd för Norran lämnar också organisationen men han kommer att ha en styrelsepost i Norr Media och även vara adjungerad i NTM:s styrelse.

Efter den 21 april är det meningen att all redigering kommer att ske automatiskt med hjälp av Artificiell Intelligens – AI.

– Vi kommer att bli först i Sverige med detta. Kanske till och med i världen.

Mats Ehnbom, vd Norr Media och NTM:s HR:chef Karin Wetterstrand presenterade förslaget till ny organisation.
Mats Ehnbom, vd Norr Media och NTM:s HR:chef Karin Wetterstrand presenterade förslaget till ny organisation. Foto: Lars Westerlund

Minskningen av tjänster och andra rationaliseringar görs för att minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. Mats Ehnbom konstaterar att det är omvärldsfaktorer som lett fram till den här nya konstellationen. I Sverige har reklamintäkterna hos tidningarna det senaste året minskat med 15-20 procent per år.

– Den här lösningen var absolut nödvändig och skulle kanske ha kommit tidigare också. Norr Media kommer att bli ett lönsamt företag, betonar Mats Ehnbom.

Även på Piteå-Tidningen kommer det enligt förslaget till ny organisationsplan att försvinna tjänster. Där handlar det om tio tjänster på redaktionen och även vid Norrbottens-Kuriren blir det tal om en mindre minskning av personalstyrkan.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut