Stigande priser på småhus i Skellefteå

Det genomsnittliga priset för ett småhus  i Skellefteå var knappt 1,7 miljoner kronor för perioden maj–juli 2019.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Priserna på småhus i Skellefteå har stigit med 8 procent under den senaste tremånadersperioden, maj–juli, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört samma period 2018 har priserna minskat med 2 procent, enligt SCB.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 19 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Jämtlands län med 7 procent, följt av Dalarnas och Norrbottens län med 6 procent. I Västerbotten var prisuppgången 4 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län, samtidigt som priserna sjönk i tre län, bland annat i Norrbotten där priserna sjönk med 1 procent. I Västerbotten låg priserna på samma nivå som 2018.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i Skellefteå var knappt 1,7 miljoner kronor för perioden maj–juli 2019.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut