Starkt kvartal för Boliden

– Ett starkt kvartal trots lägre metallpriser, kommenterar Bolidens vd Mikael Staffas delårsrapporten.
– Ett starkt kvartal trots lägre metallpriser, kommenterar Bolidens vd Mikael Staffas delårsrapporten. Foto: Lars Andersson
Hög produktion präglar Bolidens tredje kvartal, men lägre metallpriser jämfört med andra kvartalet har påverkat resultatet negativt. Omsättningen för perioden var 12 510 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 11 682 miljoner samma period förra året och rörelseresultatet före justeringar landade på 2 020 miljoner, vilket kan jämföras med 1 744 miljoner 2017. Både omsättningen och resultat var något lägre än vad analytikerna förväntat.

– Ett starkt kvartal trots lägre metallpriser. Produktionen har generellt sett varit stabil även om vissa störningar förekommit. I Aitik har den nya krossen varit framgångsrik medan höga halter i Garpenberg bidragit till resultatet, säger Bolidens vd Mikael Staffas i ett pressmeddelande.

Resultatförsämringen inom Gruvor mot föregående kvartal berodde på lägre metallpriser och lägre produktionsvolym. I Tara påverkades produktionen av planerat underhåll och i Bolidenområdet var halterna betydligt lägre jämfört med såväl andra kvartalet som föregående år. I Aitik har den anrikade volymen ökat både jämfört med föregående kvartal och ifjol, efter att den nya krossen tagits i drift. Den anrikade volymen i Garpenberg och Kylylahti var stabil på höga nivåer. Kevitsas anrikade volym var i nivå med andra kvartalet men lägre än föregående år då malmen var ovanligt lättmalen.

Resultatförsämringen inom Smältverk mot föregående kvartal berodde främst på lägre metallpriser. Kopparproduktionen i Rönnskär var i nivå med både andra kvartalets och fjolårets nivå. Harjavaltas kopparavverkning ökade något jämfört med föregående kvartal medan produktionen av nickel i skärsten var på en stabil och hög nivå. I Kokkola minskade produktionen av zink jämfört med andra kvartalet på grund av låga utbyten. I Odda medförde planerat underhåll att avverkningen var lägre än föregående kvartal.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut