Starkast tillväxt inom de kreativa och kulturella näringarna i Västerbotten

Rapporten visar på en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, men Västerbotten toppar listan.
Rapporten visar på en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, men Västerbotten toppar listan. Foto: Pressbild
I Västerbotten ökar de kulturella och kreativa näringarna mest i Sverige. Det visar rapporten Kreameterns Analys från Tillväxtverket.

Rapporten visar på en ökning av Kulturella och kreativa näringar i hela landet, men Västerbotten toppar listan. Rapporten visar också tydliga förändringar inom branschen, där fler väljer att starta företag istället för att ta anställning.

– Det är glädjande. För att lyfta sektorn till en ännu högre nivå och metodiskt stödja tillväxten kommer vi nu ta fram en regional handlingsplan där både kultur – och näringspolitisk möts i en långsiktig och gynnsam struktur för sektorn, säger Camilla Thorn Wollner, regionkulturchef i Västerbotten.

Sektorns förädlingsvärde ökade med mer än 11 procent mellan 2010 och 2016. Kreametern Analys, visar att antalet verksamheter har ökat i samtliga län, men procentuellt var ökningen störst i fyra mindre län: Västerbotten, Gotland, Blekinge och Halland.

– Ökningen är ett bevis på att det arbete vi gjort hittills ger utdelning. Ett gott avstamp för kommande satsningar på en bransch som tydligt är en tillväxtsektor, kommenterar Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.

Rapporten visar att de nystartade företagen oftast är företag utan några anställda. Det kan finnas flera orsaker till förändringen. Den så kallade gig-ekonomin med tillfälliga uppdrag syns inom de här näringarna. Ofta levereras slutprodukten till kund genom samarbete mellan flera små företag,

– Sådana exempel på kulturella och kreativa kluster finns det flera av i Västerbotten. Ett resultat av flera års satsning på just kulturella och kreativa näringar i länet som nu speglar sig i denna statistik från Tillväxtverket, säger Stina Berglund, projektledare inom KKN sektor vid Region Västerbotten.

Kristian Viidas, analyschef på Tillväxtverket konstaterar att kulturella och kreativa näringar betyder mer för Sveriges näringsliv än vad man hittills har insett.

– Det finns en efterfrågan på kulturell och kreativ kompetens, till exempel kunskap om humaniora och estetik, även i andra delar av näringslivet. Vi drar slutsatsen att det kan behövas åtgärder som säkrar den kompetensen i framtiden, avslutar han.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut