Skiss på ny trafiklösning vid Lasarettsvägen

Rendering av skissförslaget "Hälsolänken".
Rendering av skissförslaget "Hälsolänken". Foto: Pressbild
Collage Arkitekter i Skellefteå och TM-Konsult & Arkitektur blev inbjudna av Skellefteå kommun och Västerbottens Läns Landsting att ta fram skissförslag för planering av området kring Lasarettsvägen i Skellefteå. Deras förslag till lösning har fått benämningen ”Hälsolänken”.

Det handlar om ett parallellt uppdrag utifrån en gemensam målsättning från kommunen och landstinget med fokus på gestaltning, funktion, framkomlighet och ekonomisk hållbarhet.

Collage Arkitekter och TM Umeå har i samarbete med det kreativa kontoret Björnfabriken i Skellefteå tagit fram förslaget ”Hälsolänken” som ska vara en fungerande trafiklösning för samtliga trafikslag - tåg, bil, buss, gods, cykel och gång och med en förtätning och sammankoppling av staden med lokaler för sjukvård och hälsa samt stora grönytor för rekreation, under årets alla säsonger.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut