Skellefteprodukt lanseras på mässa i Tyskland

Notera att denna artikel är från 2017.
När den världsledande rehabiliterings- och sjukvårdsmässan Rahabcare genomförs i Düsseldorf i Tyskland den 4-7 oktober ställer Skellefteföretaget Gate 88 för första gången ut med en egen monter. Bland annat kommer de att visa upp transportmedlet Speedy som tillverkas av Skellefteå Rostfria.

Förutom Speedy presenterar Gate 88 produkter från R&R Australien som representeras i Sverige av Gate 88:s dotterbolag New Boarding. Målet med mässdeltagandet är bland annat att hitta fler distributörer som vill representera och lansera produkterna i respektive marknad. Projektet är delfinansierat av Region Västerbotten i deras ambition att skapa bättre förutsättningar för regionala företag att växa genom export. Detta sker genom det nya projektet Invest in Västerbotten som ska hjälpa små- och medelstora företag i Västerbotten att hitta internationella partners och investerare.

 

 

Foto: Lars Westerlund
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut