Skellefteföretag med sex anställda i konkurs

– Vår förhoppning är att hitta en aktör som kan ge SmartPlanes, med sitt unika drönarssystem Freya och tillstånd för långflygningar, förutsättningarna att lyckas inom en mycket spännande och växande framtidsmarknad, säger konkursförvaltaren Simon Engman.
– Vår förhoppning är att hitta en aktör som kan ge SmartPlanes, med sitt unika drönarssystem Freya och tillstånd för långflygningar, förutsättningarna att lyckas inom en mycket spännande och växande framtidsmarknad, säger konkursförvaltaren Simon Engman. Foto: SmartPlanes
I tisdags försattes Skellefteföretaget SmartPlanes på egen begäran i konkurs vid Skellefteå tingsrätt. Företaget har sex anställda.

Smartplanes tillverkar drönare för kartläggning , lantmäteri, fjärranalys och övervakning. Förretaget har under de senaste åren genomgått en omfattande förändringsprocess inom försäljning, organisation och produktutveckling. Siktet har hela tiden varit inställt på att nå en marknad med behov av lång flygtid och att samla in data över extremt stora ytor. Satsningen har bland annat resulterat i ett gemensamt projekt med den amerikanska federala myndigheten för luft- och rymdfartsmyndigheten NASA.

Styrelsen för SmartPlanes har efter en analys av företagets ekonomiska situation kommit fram till att det inte är möjligt att driva verksamheten vidare i dess nuvarande form.

Advokat Simon Engman vid Advokatbyrån Kaiding har förordnats till konkursförvaltare. Han har informerat de anställda och bolagets ledning om situationen. Verksamheten kommer att drivas vidare i konkursboets regi för att möjliggöra en smidig övergång till en ny ägare.

Simon Engman konstaterar att på grund av långa försäljningsprocesser i en global konkurrens har SmartPlanes inte nått de försäljningsmål som var nödvändiga, vilket, i förlängningen lett till en obeståndssituation.

– Arbetet med att hitta en ny verksamhetsutövare har inletts. Vår förhoppning är att hitta en aktör som kan ge SmartPlanes, med sitt unika drönarssystem Freya och tillstånd för långflygningar, förutsättningarna att lyckas inom en mycket spännande och växande framtidsmarknad, säger han.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut