Norr- och Västerbotten kan bli en del av en analys av gruvregioner inom OECD.
Norr- och Västerbotten kan bli en del av en analys av gruvregioner inom OECD. Foto: Arkivbild: Leif Andersson

Skellefteå kan bli del av internationellt gruvprojekt

Region Västerbotten vill satsa på ett gruvprojekt som heter ”Mining Regions Västerbotten/Norrbotten Case Study”, som också är kopplat till den tredje OECD- konferensen för gruvregioner som hålls i Skellefteå i juni.

I en skrivelse till kommunen ansöker Region Västerbotten hos Skellefteå kommun en medfinansiering om totalt 600 000 Kronor för till projektet.

OECD bygger just nu en plattform för kunskapsdelning och samarbete för att öka produktiviteten och öka välbefinnandet i städer och regioner med gruvsektorn som specialitet. Denna plattform kommer att omfatta publicering av en rad OECD-fallstudier på gruvregioner, samt evenemang och workshops.

Syftet med det nya projektet är bland annat att markera det bidrag som gruvstädernas regioner gör för nationella ekonomier, att utveckla rekommendationer som bidrar till bättre politik för gruvregioner och deras centralorter, med mera.

Fallstudie i norr

OECD har under en tid fört en dialog med Region Västerbotten och Region Norrbotten om att genomföra en fallstudie i den gemensamma gruvregionen.

Genom en överenskommelse mellan regionerna och OECD kommer denna fallstudie med tillhörande konferens och workshops att kunna genomföras av OECD med såväl finansiellt som personellt stöd, i form av ett lokalt team, från regionerna.

Det övergripande syftet är att genomföra och förankra en komparativ internationell fallstudie av Västerbotten och Norrbotten som en ledande gruvregion i Norden och Europa. Studien ska utgöra en del i en större OECD-studie rörande Gruvregioner och städer, vilken inkluderar motsvarande fallstudier i Andalusien, Spanien och finska Lappland.

Utbyte av idéer

Vidare är syftet att, som en del av fallstudien, bidra till genomförandet av den tredje konferenser för gruvregioner i Skellefteå i juni 2019.

OECD är en internationell organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling . Där ska idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi, främst i de 35 medlemsländerna, utbytas.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut