Skebo siktar på att bli fossilfria

Notera att denna artikel är från 2018.
– Vi ska skapa aktivitet i klimatinitiativet hos Skebo och får anledning att återkomma till konkreta satsningar som vi kommer att göra framöver, säger Skebos vd Åsa Andersson.
– Vi ska skapa aktivitet i klimatinitiativet hos Skebo och får anledning att återkomma till konkreta satsningar som vi kommer att göra framöver, säger Skebos vd Åsa Andersson. Foto: Jeanette Lövgren
I dagarna har Allmännyttans branschorganisation, Sabo, lanserat ett klimatinitiativ som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. Skebo i Skellefteå har beslutat att gå med i detta klimatinitiativ.

Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Åsa Andersson, vd på Skebo, tycker att detta är en angelägen fråga.

– Därför känns det självklart att vi gör detta med Sabo. Vi ska skapa aktivitet i klimatinitiativet hos Skebo och får anledning att återkomma till konkreta satsningar som vi kommer att göra framöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Anders Nordstrand, vd på Sabo, menar att Allmännyttan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

– Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, konstaterar han.

Hittills har 67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet anslutit sig till Sabos klimatinitiativ.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut