Så mycket lånade Norrlandsfonden ut 2018

Norrlandsfondens styrelseordförande Gunnar Olofsson och vd Katja Lepola,
Norrlandsfondens styrelseordförande Gunnar Olofsson och vd Katja Lepola, Foto: Pressbild
Under 2018 beviljade Norrlandsfonden 310 miljoner kronor i krediter. I kundföretagen har lånen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapitalet med drygt 1,7 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har under året fått 85 för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.

Norrlandsfonden kan redovisa en fortsatt stark ekonomi trots att ett fortsatt lågt ränteläge resulterar i lägre intäkter. Norrlandsfonden har också avyttrat konvertibla skuldebrev i Railcare Group och Copperstone Resources som resulterade i en realisationsvinst och medverkade till att Norrlandsfonden kan uppvisa ett positivt resultat.

– Under det dryga decennium som vi arbetat med låneformen konvertibla skuldebrev har det visat sig vara ett vinnande koncept för både kunder och Norrlandsfonden, konstaterar i ett pressmeddelande Norrlandsfonden vd Katja Lepola.

Under 2018 tillfördes Norrlandsfonden 200 miljoner kronor i ett kapitaltillskott.

– Detta säkerställer Norrlandsfondens långsiktiga kapacitet att kunna erbjuda kompletterande topplån till företag i norra Sverige, säger Katja Lepola.

Norrlandsfonden har tecknat ett nytt garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden, EIF. Med detta som grundplåt kan fonden utöka sin utlåning till innovativa tillväxtföretag med 180 miljoner kronor under de kommande två åren.

– Vi mobiliserar nu för att vara extra synliga på marknaden för att dessa lån ska komma norrländska företag till godo och räknar med att via detta avtal med EIF kunna öka utlåningen med minst 20 procent, berättar Katja Lepola.

Norrlandsfonden har under året ytterligare höjt ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet.

– Därför bör också analysen av kundföretagens hållbarhetsprofil få en utökad tyngd i kreditbedömningen, vilket premierar satsningar med bäring på hållbarhet, understryker fondens nye ordförande Gunnar Olofsson.

En tillfällig förändring i ledarskapet på Norrlandsfonden sker under 2019. Katja Lepola kommer fram till augusti månad vara sjukskriven för att genomgå en medicinsk behandling. Norrlandsfondens styrelse har därför beslutat utse Norrlandsfondens tidigare vd Lars-Olov Söderström som tillförordnad vd.

– Med Lars-Olovs mångåriga erfarenhet av att leda Norrlandsfonden säkerställs en fortsatt hög leveransförmåga, under Katjas konvalescens, säger styrelseordförande Gunnar Olofsson.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut