Så mycket har priset på timmer och massaved stigit

När det gäller riket som helhet steg virkespriserna på sågtimmer och massaved med 5,5 procent respektive 3,4 procent.
När det gäller riket som helhet steg virkespriserna på sågtimmer och massaved med 5,5 procent respektive 3,4 procent. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Virkespriserna på sågtimmer och massaved steg i de fyra nordligaste länen med 2,6 procent respektive 3,4 procent under tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet 2018, visar statistik från Skogsstyrelsen.

När det gäller riket som helhet steg virkespriserna på sågtimmer och massaved med 5,5 procent respektive 3,4 procent.

I jämförelse med det tredje kvartalet 2017 har sågtimmerpriserna i Sverige stigit med 11,3 procent medan massavedspriserna har stigit med 15,6 procent.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut