Så många fritidshus i Norr- och Västerbotten har utländska ägare

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade 2018.
Foto: Tore
Ny statistik från SCB visar att 4,1 procent av alla fritidshus i Västerbotten hade utländska ägare 2018. I Norrbotten är motsvarande siffra 3,6 procent. För landet som helhet handlar det om 6,4 procent.

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade 2018. Förra året fick ytterligare 250 fritidshus norska ägare, vilket motsvarar en ökning med 2,1 procent jämfört med året innan.

I Västerbottens ägs 768 fritidshus av norrmän och i Norrbotten är motsvarande siffra 440.

Antalet fritidshus i Sverige ägda av utländska ägare har ökat med 19 200 eller 106 procent sedan år 2000. Idag ägs 581 704 fritidshus i Sverige av utländska ägare. I Västerbotten handlar det 30 438 och i Norrbotten om 27 629.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut