Så många arbetar på handelsområden i Norr- och Västerbotten

Antalet arbetsställen vid handelsområdena i Västerbotten uppgår till 406 och i Norrbotten finns det 459 arbetsställen.
Antalet arbetsställen vid handelsområdena i Västerbotten uppgår till 406 och i Norrbotten finns det 459 arbetsställen. Foto: Lars Andersson
SCB kan nu för första gången presentera statistik över handelsområden i Sverige. Den visar att i Västerbottens län fanns det år 2015 17 handelsområden med 3 800 anställda och i Norrbottens län handlar det om 18 handelsområden med 3 900 anställda.

Antalet arbetsställen vid handelsområdena i Västerbotten uppgår till 406 och i Norrbotten finns det 459 arbetsställen.

I Sverige fanns det totalt 560 handelsområden år 2015. Handelsområdena bestod av nästan 17 000 arbetsställen där det sammanlagt arbetade mer än 150 000 personer.

Handelsområdena samlar en stor del av den yta som utgörs av detaljhandel i Sverige, men utgör totalt sett en mycket liten del av Sveriges landyta, mindre än 1 promille. De enda län där handelsområdena överstiger 1 promille av landytan är Stockholms län, där det handlar om 2 promille. Av Sveriges 290 kommuner saknade 47 kommuner helt handelsområden. Det motsvarar 16 procent av alla kommuner i landet.

De tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, har flest arbetsställen inom detaljhandel som ligger i ett handelsområde. Minst antal finns i Gotland och Jämtlands län.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut