Så ligger det till med priserna på småhus i Norr- och Västerbotten

Notera att denna artikel är från förra året.
På årsbasis, andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5 procent i Västerbotten och med 3 procent i Norrbotten.
På årsbasis, andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5 procent i Västerbotten och med 3 procent i Norrbotten. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Småhuspriserna i Västerbotten var oförändrade under andra kvartalet 2018, jämfört första kvartalet medan man i Norrbotten hade en prisökning med 4 procent, visar siffror från SCB.

På årsbasis, andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5 procent i Västerbotten och med 3 procent i Norrbotten.

I Sverige är priserna oförändrade under andra kvartalet och på årsbasis handlar det om en ökning med drygt 1 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas sjunkande priser i 10 av Sveriges 21 län. Det län där priserna sjönk som mest var Dalarna, där sjönk priserna 4 procent. I sju län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands med 5 procent, följt av Kronobergs och Norrbottens län med 4 procent

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 9 procent. I fyra län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 6 procent

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 3 miljoner kronor under andra kvartalet 2018.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut