Foto: Pressbild

Rundabordssamtal i Luleå om gruvetableringar i norra Sverige

Den 17 januari samlas högsta ledningarna för myndigheter och gruvföretag i Luleå för rundabordssamtal om gruvetableringar i norra Sverige.

Rundabordssamtalen, som ska genomföras på Vetenskapens hus, är en fortsättning på den dialog som länsstyrelserna i Norrbottens- och Västerbottens län för tillsammans med LKAB och Boliden kring förutsättningarna för en hållbar gruvverksamhet, en dialog som sker vid sidan om de formella samråden.

Syftet med samtalen är att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller med fokus på tillståndsprocesserna samt diskussion om utvecklingsbehov av dessa processer. Medverkar gör även statssekreterare Emil Högberg från Näringsdepartementet.

Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson konstaterar att det ligger både i myndigheternas och branschens intressen att föra en dialog om hur man kan utveckla förutsättningarna för en hållbar gruvverksamhet i världsklass.

– Det handlar bland annat om tillståndsprocesserna och vi är överens om flera områden som behöver utvecklas. Vi har bland annat uppvaktat näringsminister Ibrahim Baylan med en gemensam skrivelse i november förra året, säger han i ett pressmeddelande.

I samtalen deltar drygt 50 inbjudna från bland annat LKAB, Boliden, Kaunis Iron, Bergsstaten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna i Norrbottens- och Västerbottens län.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut