Rekordår för trähusbyggande

– Det är glädjande att andelen flerbostadshus med trästomme fortsätter att öka, säger TMF:s vd David Johnsson.
– Det är glädjande att andelen flerbostadshus med trästomme fortsätter att öka, säger TMF:s vd David Johnsson. Foto: SÖREN ANDERSSON
2017 var ett rekordår för antalet nybyggda bostäder i flerfamiljshus med trästommar i Sverige. Det handlade då om 13 procent av alla stommar vilket är betydligt fler än året innan. För Västerbottens del motsvarar detta 120 nya lägenheter i sådana flerbostadshus, enligt statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen.

2017 byggdes 3 937 bostäder i flerfamiljshus med trästommar i Sverige, Det är 9 procent mer än 2016 då 3 598 lägenheter byggdes, och fler än något tidigare år.

Under 2017 utgjordes 85 procent av stommarna i nya svenska flerbostadshus av betong, 13 procent av trä och 2 procent av stål eller annat material. I Västerbotten byggdes totalt 940 lägenheter i flerbostadshus under 2017. Om länet har samma andel flerbostadshus med trästomme som landet i helhet motsvarar det 120 lägenheter.

– Det är glädjande att andelen flerbostadshus med trästomme fortsätter att öka. En allt större del av en byggnads klimatpåverkan kommer från uppförandefasen. Ett koldioxidsnålt trähusbyggande är avgörande om vi ska nå klimatmålen, säger i ett pressmeddelande David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Till år 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, och byggsektorn står för nästan en femtedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Enligt en studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet, står byggskedet för mer än hälften av en byggnads koldioxidutsläpp sett över en 50-års-period.

– Trästommar i flerbostadshus är ett stort steg i rätt riktning, men politiken och samhällsbyggnadssektorn måste skapa förutsättningar för ännu mer industriellt träbyggande. Det minskar byggbranschens klimatpåverkan samtidigt som vi kan bygga bättre, snabbare och till lägre kostnad, menar Gustaf Edgren, branschutvecklare trähus på TMF.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut