Regeringen avslog överklagan för Norrbotniabanans järnvägsplan

– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi har fått det här beskedet, säger Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket
– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi har fått det här beskedet, säger Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket Foto: Lars Westerlund
Regeringen har avslagit överklagandet av järnvägsplanen för sträckan Umeå–Dåva på Norrbotniabanan som gjorts av några boende vid Tavelån. Det innebär att Trafikverket nu kan gå vidare med bygget av Norrbotniabanan.

Beslutet ger även Trafikverket möjlighet att bygga om de vägar som kommer att påverkas av Norrbotniabanan, väg E12, 364, 645 och Gamla Ersbodavägen i Umeå kommun.

– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi har fått det här beskedet. Vi kan nu fortsätta med förberedelserna inför våra kommande större entreprenader, säger i ett pressmeddelande Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket.

I beslutet ingår att Trafikverket ska se över hur mycket mark som behöver tas i anspråk för att bygga vallar som inte utgör bullerskydd.

– När Trafikverket tar fram en järnvägsplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga, berättar Helena Eriksson.

I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Dåva.

– Arbetet med att ta fram järnvägsplaner för den fortsatta sträckan till Skellefteå pågår för fullt och vi räknar med att de fastställs under 2020/2021, avslutar Helena Eriksson.

Tidigast år 2028 kommer Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå vara startklar för trafik.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut