Daniel Vilded föreläser på Woodrise.
Daniel Vilded föreläser på Woodrise. Foto: Pressbild

Produktchef från Martinsons talare på internationell konferens

På den internationella träbyggnadskonferensen Woodrise 2019 som hålls i Quebec City, Kanada, i veckan, var Daniel Wilded, produktchef på Martinsons en av talarna. På ett seminarium berättade han om möjligheterna att förtäta städer genom påbyggnader i trä.

– Det är en fantastisk möjlighet att dela kunskaper med människor från hela världen. Att våra påbyggnader kan inspirera till hållbara förtätningar av stadskärnor är ett enormt erkännande, säger Daniel Wilded i ett pressmeddelande.

Woodrise fokus är höga byggnader i trä och totalt handlar det om ett tusental deltagare och utställare från 20 olika länder.

– Vi kan bidra med perspektiven från ett företag som arbetar med konkreta projekt varje dag. Att vi har genomfört påbyggnader mitt i Stockholm gör möjligheterna med påbyggnader verkliga på ett väldigt tydligt sätt även för en ny publik, berättar Daniel Wilded.Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut