Optimism bland företagen i Västerbotten

Drygt 48 procent av företagen i Västerbotten räknar med en högre produktions- och försäljningsvolym om sex månader.
Drygt 48 procent av företagen i Västerbotten räknar med en högre produktions- och försäljningsvolym om sex månader. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet 2019 visar att företagen i Västerbotten har en mer optimistisk syn på konjunkturen än genomsnittet för Sverige.

Även om toppen på högkonjunkturen passerats så är avmattningen i konjunkturen inte lika märkbar i Västerbotten som i flera av landets övriga län.

Drygt 48 procent av företagen i Västerbotten räknar med en högre produktions- och försäljningsvolym om sex månader. De större företagen med mer än 250 anställda har de högsta förväntningarna. Där bedömer 75 procent av företagen att produktions- och försäljningsvolymerna kommer att vara högre om sex månader.

75 procent av de stora företagen uppger att de väntas ha högre investeringar om sex månader jämfört med idag. Sammantaget ligger företagen i Västerbotten över snittet för landet när det gäller förväntningar om ökade investeringar de kommande sex månaderna.

Efterfrågan på personal har inte bromsat in lika kraftigt för företagen i Västerbotten som för genomsnittet i övriga Sverige. Drygt 38 procent av företagen uppger att de har högre antal anställda idag än för sex månader sedan, framförallt är det byggsektorn som ökat sin andel av antalet anställda.

– Även om konjunkturen är något bättre än genomsnittet för övriga landet så visar rapporten att konjunkturen mattas av. Till exempel så uppger 62 procent av företagen att de kommer att ha färre eller oförändrat antal anställda om sex månader, säger i ett pressmeddelande Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.

Även framåt sticker företagen i Västerbotten ut när det gäller förväntningar på andelen anställda. Över 54 procent av tjänsteföretagen bedömer att de kommer att ha högre andel anställda om sex månader jämfört med idag.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut