Omsättningsrekord för besöksnäringen i Skellefteå

– Utvecklingen har varit fantastisk med tanke på att inga nya hotell tillkommit under perioden. Extra glädjande är också att våra besökare lämnar mer pengar efter sig, säger  Maria Broman vd på Visit Skellefteå.
– Utvecklingen har varit fantastisk med tanke på att inga nya hotell tillkommit under perioden. Extra glädjande är också att våra besökare lämnar mer pengar efter sig, säger Maria Broman vd på Visit Skellefteå. Foto: Lars Andersson
2018 slog besöksnäringen i Skellefteå rekord när det gäller omsättningen. Den ökade med 9 procent jämfört med 2017 och landade på rekordsumman 1,2 miljarder kronor, visar den turistekonomiska modellen TEM.

Ökningen med 9 procent för 2018 är högre än snittet i övriga Swedish Lapland, som ligger på + 6 procent i omsättning.

Besöksnäringen i Skellefteå har haft en kraftig tillväxt de senaste tio åren. De kommersiella gästnätterna har ökat med 51 procent sedan 2009 och uppgår nu till 459 000. Under samma period har omsättningen i kommersiella boendeformer ökat med 79 procent. De totala skatteintäkterna till kommun och landsting uppgår nu till drygt 100 miljoner kronor.

– Utvecklingen har varit fantastisk med tanke på att inga nya hotell tillkommit under perioden. Extra glädjande är också att våra besökare lämnar mer pengar efter sig, säger i ett pressmeddelande Maria Broman vd på Visit Skellefteå.

Hon konstaterar att satsningen på Kulturhuset och det nya hotellet ligger helt rätt i tiden.

– Det kommer att utveckla Skellefteå som kultur-, nöjes- och mötesdestination men det behövs fler satsningar för att möta framtida efterfrågan.

Northvolts etablering skapar också förutsättningar och underlag för nya investeringar inom besöksnäringen. Maria Broman menar att förutsättningarna för entreprenörer och investerare som vill satsa aldrig varit bättre

– Northvolt öppnar, tillsammans med övriga satsningar, upp för nya investeringar kopplade till besöksnäringen. Tänk bara på alla som kommer att vistas i Skellefteå under byggtiden och alla nya invånares behov av kultur, nöjen och rekreation. Lägg därtill familj och vänner som vill komma på besök.

Anja Palm, etableringsansvarig på Skellefteå kommun, tror också att Northvolts etablering kommer att generera behov av nya satsningar inom besöksnäringen både för de som bor här och för besökare.

– Här kommer upplevelsebaserade företag att vara en viktig faktor för våra invånares trivsel och vilja att bo och verka i Skellefteå, säger Anja

Maria Broman berättar att idag har Skellefteå 30 procent internationella gästnätter.

– Och den siffran kommer garanterat att öka och utgöras av många fler olika nationaliteter, avslutar Maria Broman.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut