Ökat intresse för kollektivtrafiken i Västerbotten

Drygt en tredjedel, 32 procent av befolkningen i Västerbotten, reser regelbundet med kollektivtrafik.
Drygt en tredjedel, 32 procent av befolkningen i Västerbotten, reser regelbundet med kollektivtrafik. Foto: Pressbild
Kollektivbarometern som presenteras av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik visar att marknadsandelen för kollektivtrafiken i Västerbotten ökat till 18 procent, jämfört med 15 procent 2017.

Kollektivtrafikens marknadsandel beräknas som andelen resor med kollektiva färdmedel bland samtliga resor med motordrivna fordon.

Drygt en tredjedel, 32 procent av befolkningen i Västerbotten, reser regelbundet med kollektivtrafik. Kvinnor reser oftare med kollektivtrafik än vad män gör och 82 procent av de som reser med Länstrafiken i Västerbotten är nöjda med sin senaste resa. Nöjdheten har ökat med två procent från 2017.

– Vi upplever vintrar med mer störningar i trafiken än förr, ändå reser allt fler med oss – vilket är fantastiskt. Jag tror att allt fler blir medvetna om klimatförändringarna och att vi måste välja andra alternativ och där blir kollektivtrafiken en naturlig del säger i ett pressmeddelande Harriet Söder, vd för Länstrafiken i Västerbotten.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut