Ökat intresse för att avverka skog i Norr- och Västerbotten

Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år.
Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år. Foto: Pär Lindström
I Västerbottens län ökade den areal skogsmark som anmälts för avverkning 2018 med 20 procent jämfört med året innan. Motsvarande siffra för Norrbottens län var 9 procent. I Sverige var ökningen 13 procent.

Det rådde högkonjunktur i skogen förra året. Intresset för att avverka skog i Sverige var under 2018 det näst högsta på över 20 år.

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger i ett pressmeddelande Svante Claesson, utredare vid enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen.

Mätt i antal hektar skog som anmälts för avverkning, visar statistiken på den näst högsta sedan 1995, bara år 2014 var det högre. Arealen har ökat i 18 av 21 län.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut