EcoRubs vd Åke Paulsson.
EcoRubs vd Åke Paulsson. Foto: Lars Westerlund

Ökad omsättning men ökad förlust för EcoRub

Under tredje kvartalet ökade Hökmarksföretaget EcoRub sin omsättning med 930 000 kronor till 2,77 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Samtidigt försämrades resultatet med 1,8 miljoner kronor till -5,5 miljoner.

Jämfört med samma kvartal 2018 har Ecorub tre nya anställningar. En kvalitetschef och två säljare. Lönekostnaderna har ökat med 2,2 miljoner kronor och den totala kostnadsökningen har varit 2,75 miljoner.

Försäljningen första halvåret 2019 hade ökat med 14 procent jämfört med första halvåret 2018. Nu har försäljningen till och med tredje kvartalet ökat med 49 procent .

EcoRub har registrerat sitt tredje material på REACH/Kemikalieinspektionen och de har cirka 25 material under utveckling.

Företaget genomför en ISO-certifiering, ISO 9001 och 1400, och har tillämpat systemet sedan i somras.

Man har byggt upp ett eget laboratorium och har därmed möjligheter att skapa de materialblandningar kunder behöver.

– Nu kan vi svara på marknadens utmaningar, skriver EcoRubs vd Åke Paulsson.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut