Ökad omsättning men minskad vinst för Norrmejerier

– Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet, säger  Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström.
– Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet, säger Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström. Foto: Johan Gunseus
Norrmejeriers resultat efter finansiella poster blev 16,5 miljoner kronor 2018, vilket kan jämföras med 22,7 miljoner kronor 2017. Omsättningen landade på närmare 2 miljarder kronor, vilket var cirka 78 miljoner kronor högre än 2017.

Ersättningen för mjölken till de norrländska bönderna ökade med 57 miljoner kronor. Mjölkinvägningen landade på 206 miljoner kilo, oförändrat från 2017

- Året har vädermässigt varit extremt, vilket har varit påfrestande för gårdarna, såväl arbetsmässigt som ekonomiskt. Vi har likt andra föreningar i år prioriterat ägaravkastningen i form av att stärka gårdarnas likviditet under året. Direkt utbetalning för mjölken har därför varit styrelsens prioritet, säger i ett pressmeddelande Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström.

Norrmejeriers ersättning för mjölkråvaran har utvecklats positivt och den sammanlagda förändringen, från januari till december, är 28 öre högre råvarupris per kilo invägd mjölk vid årets slut. Kostnaderna på gård har under året ökat med uppemot 30 procent. Det gäller exempelvis priset på kraftfoder, utsäde, energi och drivmedel.

Under 2018 har bygget av ett nytt kyllager på 5 500 kvadratmeter inletts vid Umeå mejeri för att möta en växande och hållbar logistik. Även Luleå mejeri har utökat sin frysyta med närmare 50 procent för att kunna tillgodose det ökade intresset för samdistribution av livsmedel.

– Samdistribution är ett vinnande koncept för hållbara livsmedelstransporter i Norrland. Belastningen på miljön minskar och transporterna blir också mer ekonomiskt hållbara, konstaterar Norrmejeriers vd Anders Fredriksson.

Samtidigt pågår investeringar i ny process- och produktionsutrustning vid mejerierna i Luleå och i Umeå, bland annat har en ny anläggning för skivad ost installerats i Umeå.

Efterfrågan av laktosfria produkter fortsatte att öka under 2018 och under året lanserades också Norrmejeriers laktosfria mjölk i en ny större förpackning med 97 procent förnybart material.

- Att investera i framtiden är viktigt Vi har otroligt starka varumärken som vi vill utveckla, det norrländska jordbruket är i världsklass och tillsammans med norrlänningarna fortsätter vi att göra gott för Norrland, avslutar Anders Fredriksson.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut