"Sammanfattningsvis kan man konstatera att tredje kvartalet inte uppvisar samma starka försäljningsutveckling som årets första sex månader", konstaterar Mikael Nolborg.
"Sammanfattningsvis kan man konstatera att tredje kvartalet inte uppvisar samma starka försäljningsutveckling som årets första sex månader", konstaterar Mikael Nolborg. Foto: Pressbild

Ökad omsättning men minskad vinst för Guideline Geo

För tredje kvartalet redovisar Guideline Geo, som bland annat äger Malå Geoscience, intäkter på 30,1 miljoner kronor vilket är 500 000 mer än samma period förra året. Resultatet blev 1,5 miljoner, vilket är 2,2 miljoner mindre jämfört andra kvartalet 2018.

– Sammanfattningsvis kan man konstatera att tredje kvartalet inte uppvisar samma starka försäljningsutveckling som årets första sex månader men försäljningsaktiviteten är fortsatt hög och bolagets kostnadskontroll är god, skriver Guideline Geos vd Mikael Nolborg.

Han konstaterar att bolaget upplever viss osäkerhet på några av marknaderna men ser med fortsatt tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på flertalet av bolagets marknader samt på det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.

Intäkter från bolagets försäljning och uthyrningsverksamhet i tredje kvartalet är något bättre än samma period 2018 men är lägre än andra kvartalet i år. Försäljningsutvecklingen under kvartalet har varit mer varierad med en starkare utveckling i Americas medan både APAC och EMEA har varit svagare.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut