Nytt nätverk bildat i Skellefteå

Några av deltagarna på den första träffen med kvalitets- och miljönätverket.
Några av deltagarna på den första träffen med kvalitets- och miljönätverket. Foto: Lars Westerlund
Ett kvalitets- och miljönätverk har nu bildats i Skellefteå. Det första mötet arrangerades hos RISE på Campus Skellefteå med ett 30-tal deltagare.

Initiativtagare till kvalitets– och miljönätverket är Lars Koverberg och Anders Wistemar, männen bakom konferenserna Dagar i Norr där Kvalitetsdagen är ett stående inslag.

Tanken med nätverket är att människor som på olika sätt arbetar med kvalitets- och miljöfrågor regelbundet träffas kring ett tema och en gemensam lunch som öppnar upp för nätverkande.

Lars Koverberg, initiativtagare till kvalitets- och miljönätverket i samspråk med Mats Hallefors, Boliden.
Lars Koverberg, initiativtagare till kvalitets- och miljönätverket i samspråk med Mats Hallefors, Boliden. Foto: Lars Westerlund

2018 startade två liknande nätverk i Skellefteå- ett för inköpare och ett för ekonomer.

– De är mycket uppskattade. Det är ett bra forum för deltagarna att kunna prata om aktuella frågor och utbyta erfarenheter med varandra, säger Lars Koverberg.

På den första träffen med kvalitets- och miljönätverket var temat ”Att uppnå affärsmål med sitt ledningssystem – genom att följa standardens röda tråd”. Mötesvärdar var Eva-Stina Hedin och Lars-Erik Wikström, RISE, som förutom att tala om ämnet också visade runt i RISE:s lokaler.

Eva-Stina Hedin, RISE, berättar om hur man uppnår sitt affärsmål med ledningssystemet.
Eva-Stina Hedin, RISE, berättar om hur man uppnår sitt affärsmål med ledningssystemet. Foto: Lars Westerlund

– Upplägget är att vi träffas ute på företag som är med i nätverket som ansvarar för dagens tema. Nästa gång deltagarna i kvalitets- och miljönätverket möts blir den 3 april på Alimak, berättar Lars Koverberg.

Mats Hallefors, kvalitetsutvecklare på gruvsidan hos Boliden, är en av dem som nappat på inviten att gå med i kvalitets- och miljönätverket i Skellefteå.

– Vi som arbetar med kvalitetsutveckling har alltid mycket att prata om och det spelar egentligen ingen roll vilken bransch man är verksam inom. Innan jag började hos Boliden arbetade jag hos Ericsson och det är samma problem och utmaningar som man brottas med där, säger Mats Hallefors.

Mats är internrevisor och följer upp hur verksamhetssystemet fungerar i Bolidens gruvor och han genomför också utbildningar i lean för företagets tjänstemän.

– I Boliden satsar vi hårt på daglig styrning som är en modul inom leanfilosofin med fokus på enkelhet och effektivitet. Man kan säga ett det är en pulsmätning av verksamheten, för att se hur det går, berättar Mats.

Huvudsyftena med daglig styrning är att balansera leveransprocesser av produkter och tjänster, säkra ansvar och ansvarigas närvaro där verksamhetens värde skapas och beslut behöver fattas samt att visualisera momentan situation, inklusive eventuella avvikelserAnmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut