"Malå och de många gruvorna i Skelleftefältet är en perfekt plats för utbytet, här finns både bra och dåliga exempel att lära av, säger Mattias Fackel.
"Malå och de många gruvorna i Skelleftefältet är en perfekt plats för utbytet, här finns både bra och dåliga exempel att lära av, säger Mattias Fackel. Foto: Lennart Enqvist

Nytt internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

16 september startar den tredje omgången av SGU:s internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå. Den här gången med 26 myndighetspersoner från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

Under en treveckorsperiod befinner sig deltagarna i Malå för att bättre förstå och hantera gruvrelaterade miljöfrågor. Utbildningen utgår från internationella miljömål, Agenda 2030, och svenskt arbete för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. När utbildningen i Malå är avslutad genomför deltagarna tio månaders projektarbeten i sina hemländer med utgångspunkt från utbytet i Malå.

– Malå och de många gruvorna i Skelleftefältet är en perfekt plats för utbytet, här finns både bra och dåliga exempel att lära av, säger Mattias Fackel, statsgeolog på SGU i ett pressmeddelande.

Utbildningarna är ett sätt att öka kunskapen om gruvor och miljö i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, i första hand i Afrika. Programmet arrangeras av SGU i samarbete med Luleå tekniska universitet och Naturvårdsverket, och finansieras av Sida.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut