Ny vindkraftpark uppförs i samarbete med Skellefteå Kraft

Fotomontage av hur det är tänkt att vindkraftparken i Högaliden ska se ut,
Fotomontage av hur det är tänkt att vindkraftparken i Högaliden ska se ut, Foto: Pressbild
Högaliden Vindkraft AB som ägs av det norska bolaget Fred. Olsen Renewables ska bygga en ny vindkraftpark i Högaliden utanför Botsmark. Denna etablering sker i samarbete med Skellefteå Kraft som kommer att ansluta parken till sin stamnätstation i Högnäs.

Förra året stod stamnätstationen i Högnäs klar och därmed fanns möjligheten för vindkraftaktörer som ville etablera sig i närområdet att på ett kostnadseffektivt sätt ansluta sig till elnätet. Nu har Högaliden Vindkraft tagit investeringsbeslut för Högaliden Vindpark om 25 verk. Parken beräknas producera 350-380 GWh per år.

– På Fred. Olsen Renewables tror vi att vindkraft och förnybar energi har framtiden för sig i Sverige, både på kort och på lång sikt. Vi ser väldigt positivt på Högaliden vindpark tack vare den goda vindresursen på platsen och att Skellefteå Kraft kan erbjuda en bra nätlösning, säger i ett pressmeddelande Per Anders Östling, projektledare på Fred. Olsen Renewables.

Vindkraftparken anläggs på Sveaskogs mark med ett bakomliggande arrendeavtal, i vinter kommer avverkning att ske och kommande sommar ska anläggningsarbetet påbörjas. Vindkraftparken, som förväntas tas i drift hösten 2020, kommer att skapa cirka 125 årsarbetstillfällen under uppbyggnadsfasen och 4-5 fast anställda när den är klar.

– Högaliden Vindkraft AB har åtagit sig att bidra med vindbygdsmedel för att gynna trivsel och utveckling i bygden. Vindbygdsmedel uppgår till 10 000 kronor per vindkraftverk och år och kommer att delas ut tillsammans med den lokala föreningen Botsmark-Åkullsjöbygdens Framtid & Utveckling, berättar Per Anders Östling.

För att ansluta vindkraftparken till elnätet kommer Skellefteå Kraft elnät AB att bygga en ny, sex mil lång, ledning från stationen i Högnäs till Botsmark. Tanken är att börja bygga anslutningen denna vinter.

– Skellefteå Kraft elnät vill bidra till målet om en 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och vi välkomnar Fred. Olsen Renewables satsning på Högaliden. Det kommer att krävas många initiativ som detta för att klara omställningen och vi ser fram emot att fortsätta stötta utbyggnaden av förnybar energi med trygg elnätsanslutning, säger Clas Berglund, vd Skellefteå Kraft elnät AB.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut