När det gäller sortiment och varumärken kommer Norrmejerier att prioritera varumärkena Norrmejerier för lokalmarknaden samt Västerbottensost såväl nationellt som internationellt.
När det gäller sortiment och varumärken kommer Norrmejerier att prioritera varumärkena Norrmejerier för lokalmarknaden samt Västerbottensost såväl nationellt som internationellt. Foto: Fabian Björnstjerna

Ny strategi för Norrmejerier

Norrmejerier har under det senaste året arbetat fram en strategi för att möta trenden med minskad konsumtion av mjölk som måltidsdryck. I den ingår bland annat ökat fokus på export av Västerbottensost.

Norrmejeriers strategi som sträcker sig fram till 2030 har tagits fram för att säkerställa en fortsatt god betalningsförmåga och ett stabilt avräkningspris till de norrländska mjölkbönderna.

Den nya strategin bygger på tre delar:

• Tydligare prioritering av sortiment och varumärken utifrån ett lönsamhetsperspektiv.

• Ökat fokus på produktivitet i organisationen och i processer.

• Ökat fokus på hållbarhet i hela affären.

– När konsumtionen av mjölk som måltidsdryck minskar måste vi fokusera våra krafter på de produkter som har störst potential och de varumärken som gör mest gott för våra medlemmar, de norrländska mjölkbönderna och för Norrland, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier i ett pressmeddelande.

När det gäller sortiment och varumärken kommer Norrmejerier att prioritera varumärkena Norrmejerier för lokalmarknaden samt Västerbottensost såväl nationellt som internationellt.

– Utifrån de nya prioriteringarna kommer vi också att vässa organisationen så att vi även där lägger våra resurser på rätt saker enligt strategin och arbetar så effektivt vi kan, avslutar Anders Fredriksson.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut