Northvolt med i projekt som ska utvärdera nyttan med batterier i elnätet

Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om batterilagers roll i ett framtida elsystem .
Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om batterilagers roll i ett framtida elsystem . Foto: Fredrik Sandberg/TT
Power Circle, som är elkraftbranschens intresseorganisation, startar nu ett nytt projekt, tillsammans med RISE, forskare från Uppsala och flera företag, bland andra Northvolt. Det handlar om att undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtidens elsystem.

Projektet ”Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar” kommer bland annat att utvärdera hur integration av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon kan ske med hjälp av lokala batterilager på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar.

- Power Circle har i tidigare projekt konstaterat att batterilager kan bidra med nätnytta innanför elmätaren hos slutkund. Nu ser vi fram emot att i nästa steg titta på de nyttor som batterier kan göra genom att erbjuda systemtjänster och bidra med en ny syn på nätförstärkningar, säger i ett pressmeddelande Anna Wolf, sakkunnig i energisystem och smarta elnät på Power Circle, och projektledare.

Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om batterilagers roll i ett framtida elsystem genom att utreda hur batterier kan bidra till att lösa framtida utmaningar i systemet med exempelvis ökad andel distribuerad produktion av solel och laddbara fordon. Inom projektet kommer också att undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv.

- Projektet har väckt stort intresse hos våra partnerföretag, och det märks att fler och fler nu förstår att lagring och flexibilitet är nyckelkomponenter för att möjliggöra omställningen till ett helt förnybart energisystem, avslutar Anna Wolf.

Projektet startar i december 2018 och pågår i 18 månader.

  1. Tillståndet klart för finska litiumgruvan

  2. Northvolt på väg in i ny fas på Bergsbyns industriområde

  3. ”Börsjätte på väg in i Northvolt”

  4. Kommunen stödjer Northvolts förstudie runt kompetensbehoven

  5. 200 bäddar anmälda till Northvolts byggarbetare

  6. Nya pengar in för Northvolt

  7. Så kan miljön påverkas när Northvolt är igång med storfabriken

  8. Northvolt med i projekt som ska utvärdera nyttan med batterier i elnätet

  9. Två näringslivskändisar invalda i Northvolts styrelse

  10. Kommunen vill få stora utbildningar till Northvolt

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Northvolt med i projekt som ska utvärdera nyttan med batterier i elnätet