Norrbotten i botten när det gäller kvinnors nyföretagande

Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat.
Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Tillsammans med Västmanland ligger Norrbotten i botten när det gäller kvinnligt nyföretagande. Åren 2016 och 2017 var andelen kvinnor som startade nya företag 28,8 procent i Norrbotten. I Västerbotten var motsvarande siffra 31,2 procent, visar siffror som Tillväxtanalys tagit fram.

Bäst i Sverige på kvinnligt nyföretagande är Gotland med 34,7 procent.

Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Tillväxtverket hade mellan åren 2011–14 i uppdrag att samordna och genomföra programmet Främja kvinnors företagande. Efter det har Tillväxtanalys haft regeringens uppdrag att utvärdera programmets effekter.

­­− Våra beräkningar visar att programmet har varit positivt för deltagande företag med avseende på såväl produktionsvärden, förädlingsvärden som sysselsättning. Detta jämfört med liknande företag som inte tog del av insatserna. Sett till hela näringslivet ökar däremot andelen företag som drivs av kvinnor långsamt, säger i ett pressmeddelande Joakim Boström, analytiker på Tillväxtanalys.

Sonja Daltung, generaldirektör vid Tillväxtanalys berättar att deras utvärderingar visar att bemötandet av företagande kvinnor och män, i vissa fall, skiljer sig åt.

– Kvinnor får mer sällan konkreta råd vilket skulle kunna leda till att de inte startar företag. En strategi har tagits fram för att bemöta kvinnor och män på lika villkor, men vi måste utvärdera ytterligare om den fungerar, säger hon.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut