Norrbotten har högst energianvändning per invånare

Notera att denna artikel är från förra året.
Västerbotten har en energianvändning på 16,6 MWh per invånare.
Västerbotten har en energianvändning på 16,6 MWh per invånare. Foto: Fredrik Sandberg / TT
I ett energiindex som rankar Sveriges län efter energianvändningen i fastigheter hamnar Västerbotten på nittonde plats och i Norrbotten förbrukar man mest energi i landet.

Västerbotten har en energianvändning på 16,6 MWh per invånare. Det motsvarar mängden energi krävs för att köra en vanlig personbil närmare 2 200 mil.

För Skellefteå kommun saknas siffror. I Malå låg förbrukningen på 19,6 MWh, i Norsjö på 20,7 och i Robertsfors landade förbrukningen på 16,4 MWh per invånare.

Sörmland toppar indexet och har lägst energianvändning i landet med 11,6 MWh per invånare. Högst energianvändning i Sverige har Norrbotten med 20,7 MWh vilket är nästan åttio procent mer än i Sörmland.

– Skillnaderna mellan olika delar av landet beror delvis på olikheter i klimatet och vilken typ av näringsliv som finns där. Men mycket beror också på hur aktivt man arbetar för att energieffektivisera fastigheterna. Här finns en outnyttjad potential att spara energi som är enorm, säger i ett pressmeddelande Peter Arvidsson vd för företaget Ömangruppen, som tillsammans med företaget Indoor Energy ligger bakom detta energiindex som rankar Sveriges län och kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2016. Indexet bygger på statistik från SCB.

Den genomsnittliga energianvändningen i svenska fastigheter är 13,6 MWh per invånare, visar energiindex. Jämfört med året innan innebär det en ökning med 400 kWh per invånare.

Omkring 40 procent av Sveriges energianvändning går till att värma och kyla fastigheter.

– Genom att se över helheten i en fastighets energisystem går det att minska energiförbrukningen med runt 40 procent. Om Sverige ska nå våra klimat- och miljöåtaganden måste vi utnyttja den här möjligheten att minska energiförbrukningen, konstaterar Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut