Norra Skogsägarna ökar vinsten

Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.
Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna. Foto: Arkivbild: Lars Westerlund
Efter åtta månader 2019 är Norra Skogsägarnas resultat 120 miljoner kronor, 16 miljoner mer än vid samma tid i fjol. Företaget konstaterar att året har präglats av hög tillväxt men samtidigt en avmattande marknad för trävaror.

Norras förbättrade resultat kommer sig av fem procent högre inmätt volym från skogen kombinerat med bättre affärsmarginaler.

Den anslutna medlemsarealen på ett år ökat med hela 36 000 hektar, bland annat genom ett utökat tjänsteutbud och breddade utbildningserbjudanden.

– Vårt breddade affärserbjudande till skogsägare uppskattas av allt fler. Det nya utbildningskoncept Norra Skogsskolan har exempelvis bara under detta år nått ut till cirka 2000 kursdeltagare, säger vd Pär Lärkeryd.

Kan nå milstolpe

Produktion av sågade trävaror vid sågverken i Kåge och Sävar höjts med tolv procent jämfört med 2018. Det skapar goda förutsättningar att vid årsskiftet nå milstolpen 500 000 kubikmeter sågad vara.

Trävarumarknaden har samtidigt försvagats under 2019. Trävarupriserna har fallit på både sågad furu och gran jämfört med föregående år. Prisfallet beror framför allt på lägre antalet byggstarter kombinerat med stort överutbud av grantimmer efter de stora granborreangrepp som drabbat södra Sverige och Mellaneuropa.

Brexit

”Även ett upptrappat handelspolitiskt läge mellan ett flertal länder kombinerat med en osäkerhet kring Brexit har påverkat världskonjunkturen för trävaror”, berättar Norra Skogsägarna.

– Föreningen har genom positiva resultat många år i rad byggt upp en styrka att även klara sämre tider, så Norra är redo att möta framtiden hur den än må forma sig, säger Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut