Näst lägsta arbetslösheten i Västerbotten

Bara Uppsala län har idag en lägre arbetslöshet än Västerbotten. Där är siffran 5,5 procent.
Bara Uppsala län har idag en lägre arbetslöshet än Västerbotten. Där är siffran 5,5 procent. Foto: Johan Nilsson/TT
Arbetslösheten fortsätter att minska i Västerbottens län. Den ligger på 5,6 procent, vilket är den näst lägsta i landet. I Norrbottens län ligger arbetslösheten på 6,3 procent.

I februari minskade arbetslösheten i Västerbotten med 800 personer till 7 440 jämfört med för ett år sedan. Då låg arbetslösheten på 6,2 procent. Bara Uppsala län har idag en lägre arbetslöshet än Västerbotten. Där är siffran 5,5 procent.

Skillnaderna är dock fortsatt stora mellan inrikes och utrikes födda i Västerbotten. Bland inrikes födda i länet låg arbetslösheten på 3,9 procent medan den bland utrikes födda var 19,3 procent.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Västerbottens län. Den stora utmaningen för länet är att höja kompetensen hos dem med endast förgymnasial utbildning, det vill säga hos drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda och drygt var tredje inskriven ungdom, säger i ett pressmeddelande Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Arbetslösheten i Norrbottens län fortsätter också nedåt i februari. Jämfört med februari förra året har antalet inskrivna arbetslösa länsbor minskat med 750 personer motsvarande 8 procent. I februari förra året låg arbetslösheten på 6,8 procent och nu har den sjunkit till 6,3 procent.

Minskningen av antalet arbetslösa i Norrbotten sker i samtliga grupper inklusive långtidsarbetslösa och de som har lite längre väg till arbetsmarknaden så som utrikes födda, personer med funktionshinder, 55 plus och personer med förgymnasial utbildning.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut