I Västerbotten har mjölkavkastningen ökat med 431 kilo jämfört med 2018 och landar på 10 663 kilo mjölk.
I Västerbotten har mjölkavkastningen ökat med 431 kilo jämfört med 2018 och landar på 10 663 kilo mjölk. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Näst bästa avkastningen på korna i Västerbotten

I Kokontrollen, som Husdjursföreningen Växa driver, visas att mjölavkastningen är näst högst i Västerbottens län. Det är bara i Halland som mjölkbönderna har högre avkastning.

I Västerbotten har mjölkavkastningen ökat med 431 kilo jämfört med 2018 och landar på 10 663 kilo mjölk. Medelavkastningen i Sverige ligger på rekordhöga 10 417 kilo och allra högst är den i Halland med 10 715 kilo.

– Den totala avkastningsökningen beror sannolikt både på mjölkproducenternas eget arbete på gård och på utfodring med mera spannmål och färdigfoder för att kompensera för utebliven grovfoderskörd 2018, säger Ulrika Lundberg, chef för rådgivning och företagande vid Växa i ett pressmeddelande

Hon berättar att många mjölkproducenter också tagit hjälp med foderstatsberäkningar och har kunnat optimera och komplettera sitt grovfoder. Ulrika Lundberg menar vidare att den subventionerade torkrådgivningen varit till stor nytta för många.

– Avkastningsökningen i norra Sverige kunde vi se redan 2017/18, då övriga Sverige inte hade någon ökning, kommenterar Catrine Nelson, avdelningschef Kokontrollen.

Störst besättningar finns i Kalmar, Skåne och Halland, där den genomsnittliga besättningsstorleken närmar sig 120 kor. Minst är besättningarna i Jämtland och i Västerbotten där besättningsstorleken i genomsnitt är ungefär hälften så stor som i södra Sverige.

Medelbesättningen i Kokontrollen har 92,4 kor att jämföra med Danmarks 209 kor per besättning. Holstein är den största rasen i Sverige med nära 58 procent av korna. 33 procent av korna i Sverige är av rasen SRB. Störst minskning i antal kor sker inom rasen SRB. Holstein ger i snitt på en avkastning om 10 790 kilo medan SRB ger medelavkastningen 9 913 kilo.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut