Minst stressade tjänstemän i Norrbotten

– Att sex av tio privatanställda tjänstemän i Västerbotten och varannan i Norrbotten känner sig stressade av jobbet är inte rimligt, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.
– Att sex av tio privatanställda tjänstemän i Västerbotten och varannan i Norrbotten känner sig stressade av jobbet är inte rimligt, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen. Foto: Unionen
Tjänstemän inom privat sektor i Norrbotten är minst stressade i Sverige. Men ändå känner sig hälften av dem stressade på jobbet och upplever att stressen ökat det senaste året. För Västerbotten är motsvarande siffra 56 procent, visar Unionens lista på var i Sverige man känner sig mest stressade.

Sex av tio tjänstemän i privat sektor i Sverige känner sig stressade av jobbet och bland dem upplever lika stor andel att stressen har ökat det senaste året.

Unionens nya siffror visar att svenska tjänstemän i privat sektor är en stressad grupp, men också att det finns stora skillnader beroende på vart i landet de bor. Mest stressade är tjänstemännen i Uppsala, där tre av fyra säger att de generellt stressas av sitt jobb.

– Att sex av tio privatanställda tjänstemän i Västerbotten och varannan i Norrbotten känner sig stressade av jobbet är inte rimligt. Det är hög tid för arbetsgivarna att vakna. De är skyldiga att motverka att arbetet leder till ohälsa, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen i ett pressmeddelande.

Även bristen på återhämtning är enligt Unionen alarmerande. I Västerbotten säger var tionde privatanställd tjänsteman, som känner sig stressade av jobbet, att de inte hinner återhämta sig efter stressiga perioder. I Norrbotten handlar det om tre av tio.

Dessutom vet bara var tredje tjänsteman i Västerbotten och var fjärde i Norrbotten om deras arbetsgivare har några riktlinjer för att minska stressen på deras arbetsplats.

– Stress har blivit ett normaltillstånd i många personers arbetsliv, vilket är oroväckande ur många aspekter. En mer krass aspekt är att personal som mår bra också ofta har mer ork att jobba. Men framförallt har vi rätt att må bra på och av arbetet. Det borde vara en självklarhet att som arbetsgivare prioritera de här frågorna, avslutar Peter Hellberg.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut