Minskad omsättning på fastighetsmarknaden i Norr- och Västerbotten

Totalt skedde fastighetsöverlåtelser 2018 till ett värde av 5,7 miljarder kronor  i Västerbotten och för 4,5 miljarder i Norrbotten.
Totalt skedde fastighetsöverlåtelser 2018 till ett värde av 5,7 miljarder kronor i Västerbotten och för 4,5 miljarder i Norrbotten. Foto: Pressbild
Lantmäteriets årssiffror för 2018 visar att fastighetsmarknaden I Norr- och Västerbotten har mattats av. Under 2018 minskade försäljningen av småhus i Västerbottens län med 3 procent jämfört med året innan och i Norrbotten var minskningen 4 procent. Minskningen på riksnivå var 2 procent.

– Vi ser att antalet sålda småhus minskade och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger i ett pressmeddelande Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Totalt skedde fastighetsöverlåtelser 2018 till ett värde av 5,7 miljarder kronor i Västerbotten och för 4,5 miljarder i Norrbotten.

Dalarnas län visar den största minskningen med 7 procent minskad småhusförsäljning.

Under 2018 ökade det totala inteckningsbeloppet i fastigheter med 5,3 procent i Västerbottens län och med 4 procent i Norrbotten. Riksgenomsnittet här var 5,1 procent.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut