Mest innovationssamarbete i norra Sverige

Notera att denna artikel är från förra året.
Knappt hälften av Sveriges små och medelstora företag bedrev innovationsverksamhet mellan åren 2014-2016.
Knappt hälften av Sveriges små och medelstora företag bedrev innovationsverksamhet mellan åren 2014-2016. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Andel företag med innovationssamarbete är störst i landets norra delar, visar SCB:s innovationsundersökning. Mellan åren 2012-2016 har innovationssamarbetet i Övre Norrland ökat från 28 procent till 39 procent. Sett till hela landet är andelen företag med innovationssamarbete oförändrad under samma tidsperiod och i landets södra delar har andelen minskat.

Knappt hälften av Sveriges små och medelstora företag bedrev innovationsverksamhet mellan åren 2014-2016. Uppdelat på region visar resultatet att andelen företag med innovationsverksamhet var jämnt fördelat över landet.

Andelen var högst i Småland med öarna, där drygt 47 procent av alla små och medelstora företag uppgav att de bedrev innovationsverksamhet under dessa år. Lägst andel hade Mellersta Norrland med 37 procent.

Den vanligaste samarbetspartnern var leverantörer i samtliga regioner förutom i Sydsverige där det var lika vanligt att samarbeta med leverantörer som med kunder/klienter från den privata sektorn.

Företagen kan få offentligt stöd för innovationsverksamhet i form av exempelvis offentliga bidrag och lån från ALMI, Tillväxtverket, VINNOVA samt EU-medel. Samtliga regioner har uppgett att statligt stöd var vanligast. I de norra delarna av landet uppger företag i högre grad att de har fått offentligt stöd för innovationsverksamhet. I Övre Norrland uppgav 23 procent att de fått det. Riksgenomsnittet var 13 procent.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut