Marginellt fler kvinnor i ledning och styrelser hos Västerbottens företag

– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Niklas Jonsson, vd för Almi Nord.
– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Niklas Jonsson, vd för Almi Nord. Foto: Pressbild
En färsk undersökning från Almi visar att andelen kvinnor i styrelser och ledning i Västerbotten utvecklas positivt, men det går långsamt. Andelen bolag i Västerbotten med minst en kvinna i styrelsen har ökat från 35 procent till 38 procent jämfört med föregående års undersökning.

På riksplanen är siffrorna för företag med minst en kvinna i styrelsen 39 procent.

I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna i Västerbotten ligger totalt på 18 procent jämfört med 17 procent föregående år. Undersökningen visar dock att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre.

När det gäller andelen kvinnor på vd-poster i Västerbotten ökar andelen marginellt från 9 procent till 10 procent. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker en förändring men det går långsamt. Rikssnittet ligger på 13 procent.

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Västerbotten inom kultur, nöje och fritid samt vård och utbildning med 80 procent respektive 75 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 25 procent.

– Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut, säger i ett pressmeddelande Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

För att öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet omfattar undersökningen även djupintervjuer med 400 vd:ar i hela landet.

– Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. Vd som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, berättar Anna Lundmark Lundbergh.

Intervjuerna visar att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. Med aktivt styrelsearbete menas att bolaget håller minst fyra styrelsemöten. De företag som har ett aktivt styrelsearbete anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra störres satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler. Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling

– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, avslutar Niklas Jonsson, vd för Almi Nord.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut