Hur påverkas tjänsteföretagen av allt som händer i vår region?

Hur påverkas tjänsteföretagen av allt som händer i vår region? Det är temat på höstens första morgonmöte, som arrangeras på The Great Northern.

Mötet startar vid 08.00 och direktsänds här ovanför. Man kommer även att kunna se sändningen i efterhand.

På programmet står bland annat att Almega kommer att berätta om tjänstesektorns utveckling och att Boliden Group infomerar om deras behov av arbetskraft och konsulter. Dessutom berättar Innoenergy om sin etablering i Skellefteå.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut