”Litiumbatterier kan återvinnas på Rönnskärsverken”

Notera att denna artikel är från 2017.
Ett nytt forskningsprojekt visar att Rönnskärsverken är en av två platser i landet som kan vara lämpligt för att återvinna litiumjonbattericeller.

Det är tidningen Ny Teknik som först berättar om projektet som Stena drivit ihop med forskare vid Luleå tekniska universitet, KTH och Chalmers.

I dag återvinns inte materialet alls från litiumjonbatteriers celler i Sverige.

Skickas utomlands

De skickas istället utomlands bland annat till företaget Umicores anläggning i Belgien.

– En del energiåtervinning sker av batterierna i Sverige genom att vi och andra aktörer skickar litiumjonbatterier till förbränning. Men det är ju ingen bra långsiktig lösning, säger Christer Forsgren, miljöteknikchef på Stena Recycling International till Ny Teknik.

Användningen av de aktuella batterierna ökar och därför är det viktigt att hitta en lokal lösning för återvinningen.

Lång resa

I den projektrapport som gjorts dras slutsatsen att det är möjligt att återvinna metallen från batterierna i Sverige. De två platser som bedöms lämpliga är Stena Aluminiums smältverk i Älmhult och Rönnskärsverken i Skelleftehamn.

Dit är dock resan lång. Det krävs flera metoder och stora investeringar.

– I dag är det inte lönsamt att återvinna litium. Sannolikt kommer det att krävas extern finansiering, säger Christer Forsgren till Ny Teknik.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut