Tillsammans gör vi skillnad

Notera att denna artikel är från 2016.

December 2015 - vi har ett nytt globalt klimatavtal. Min förhoppning är att det faktum att världens länder nu enats om att begränsa temperaturökningen verkligen får effekt. Att de mest katastrofala effekterna av den globala uppvärmningen kan förhindras. Jag som arbetar i finasnsektorn, i nordens största bank, ser tydliga möjligheter att bidra.

Klimatavtalet skickar ett starkt budskap till företag och investerare att den fossilbaserade energiproduktionens tid är förbi. Världsekonomin kommer att behöva uppskattningsvis 89 biljoner dollar i infrastrukturinvesteringar i städer, energi och markanvändning under de kommande 15 åren.  För att klara klimatutmaningen måste dessa investeringar gå till koldioxidsnåla satsningar. Som investerare betyder det att kontinuerligt utvärdera sina placeringar för att undvika lösningar som satsar i sektorer som nu efter Paris kommer att bli förlustaffärer, som till exempel branscher som är starkt beroende av fossila bränslen.

Klart är att klimatpolitiken kommer att skärpas ytterligare i takt med att förnybar energi och annan koldioxideffektiv teknik blir allt billigare. Pressen ökar på alla företag - snart kommer krav på att redovisa företagets exponering mot risker kopplade till klimatförändringen. Det påverkar också investerarna som kommer förvänta sig att fonder fortsätter att minska sina innehav i bolag som släpper ut mycket koldioxid. Som sparare kan du enkelt göra skillnad genom ditt val av fond. Från bankens sida driver vi på utvecklingen och visar att vi vill ta ett tydligt ansvar genom att trappa upp arbetet med att identifiera bolag som hanterar frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning på ett bra sätt. Det handlar inte bara om fossila bränslen utan inriktningen är att hitta bolag med en hållbar affärsmodell utifrån de nya förutsättningarna.

Finanssektorn kan och ska ta en stor del av ansvaret för att skapa förändringar i hur bolag agerar på marknaden. Nordea har uppmärksammats internationellt för det arbete som gjorts tidigare år men vi vill mer och vi måste alla hjälpas åt. Genom att komplettera våra fonder med fler klimatrelaterade risker och möjligheter och genom att alltid säkerställa att bolagen lever som de lär, får vi den kunskap som krävs för att arbeta vidare med att skapa det fondutbud som är bäst för våra kunder och för klimatet. Efterfrågan på sparprodukter som bygger på ansvarsfulla investeringar har ökat på senare år. Det visar att människor verkligen bryr sig och tar klimatfrågorna på allvar.

Tillsammans gör vi skillnad.

Foto: Jens Wikström
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut