Politisk tankevurpa

Notera att denna artikel är från 2017.

Skatterna som skogen genererar förväntas bidra till finansieringen av en höghastighetsbana för hundratals miljarder mellan storstäderna i södra Sverige, men skatterna från våra storstäder ska inte användas till att underhålla de landsbygdsvägar vi behöver för att transportera virket.

Jag har alltid gillat vårt svenska solidariska skattetänk. Vi har en modell som bygger på att den som är sjuk inte ska betala högre landstingsskatt än den som belastar sjukvården mindre. Vi har inte heller ett system där familjer med många barn betalar högre kommunalskatt än andra bara därför att deras barn sliter mera på våra skolor. Så här har det svenska välfärdssystemet byggts upp under lång tid. Gemensamma skatter fördelas till gemensamma kostnader som till exempel polis, skola, vägar och vård.

Räknar man efter genererar ett skogsföretag som Norra skogsägarna en hel del skatt och det är inget fel så länge vi får samhällsservice tillbaka i form av vägar och andra centrala samhällsfunktioner som gör att vi kan fungera på ett effektivt sätt. Totalt genererar Norras skogsbruk en årlig skatt på cirka en miljard kronor. Det är skatter som företaget och personalen betalar. Det är även skatter som skogsägare betalar när vi köper deras skog, löneskatter från personal anställda av entreprenörer som kör skogsmaskiner och lastbilar samt skatter från skogsindustrin som förädlar virket. Den här miljardskatten betalas för att finansiera våra gemensamma samhällskostnader och det minsta jag då förväntar mig tillbaka är att vi har gemensamma vägar i rimligt skick där vårt virke kan transporteras så att en av Sveriges viktigaste exportprodukter kan produceras.

Helt plötsligt har det nu dykt upp ett statligt utredningsförslag om att företag som sliter mycket på våra gemensamma vägar ska betala en extra vägslitageskatt. Var tog logiken nu vägen – vi betalar ju redan för vår gemensamma infrastruktur genom den miljardskatt vi betalar – var det inte så det solidariska skatteupplägget var tänkt? Om den skatt som genereras från skogen i Norrland förväntas bidra till regeringens planerade höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg förväntar jag mig att storstädernas skatter ska bidra till vägunderhållet på landsbygden. Jag hoppas verkligen att regeringen tänker hela vägen när slutresultatet av utredningen så småningom presenteras, så att man inte gör en ordentlig politisk tankevurpa och börjar bygga ett nytt samhällssystem. Blir kanske nästa steg ett förslag på att våra bristande lärarlöner ska rättas till genom en extraskatt från föräldrar med många skolbarn?

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut