En mil längre

Notera att denna artikel är från 2016.

  Trafikverkets planerade hastighetssänkning till 80km/h på halva sträckan mellan Skellefteå och Umeå ger samma effekt som att avståndet ökar med en mil. Istället borde en säkrare mötesfri väg byggas och hastigheten ökas till 110 km/h.

Restiderna i norra Sverige är långa som de redan är och nu planerar Trafikverket en hastighetssänkning på de delar av E4 som inte är mötesfria. Här ska hastigheten sänkas från 90 till 80 km/h. Effekten blir en strypning av länets viktigaste pulsåder där det varje dygn passerar tusentals fordon.

Trafikverket har rätt i att sänkningen minskar dödsrisken, men är det enbart den risken vi fokuserar på så borde hastigheten sänkas till hälften. Förändringen kommer att påverka bostads- och arbetsmarknaden negativt. Utflyttningsrisken blir störst för orter som Robertsfors, Ånäset och Lövånger eftersom en stor del av alla som bor där pendlar längs E4 till Skellefteå eller Umeå. Privatekonomiskt blir dock effekten störst för de 900 personer som dagpendlar hela sträckan mellan Skellefteå och Umeå eftersom de förlorar en arbetsvecka per år på grund av längre restid.

En annan effekt blir att antalet lastbilar kommer att öka på vägen eftersom godsvolymerna fortsatt måste transporteras. För att frakta samma godsvolym medför den längre transporttiden att hundra lastbilar extra per dygn behöver trafikera sträckan mellan Skellefteå och Umeå. Fler tunga fordon på vägen ger ökad irritation hos medtrafikanter, ökad miljöpåverkan och högre kostnader för våra industrier.

Det som istället behöver göras är att bygga en mötesfri 110-väg efter hela E4:an. Det skulle spara många liv och påverka bostads- och arbetsmarknaden positivt, inte minst på landsbygden. Att bredda vägen mellan Skellefteå och Umeå till mötesfri 2+1 -väg skulle kosta 300 miljoner kronor. Det är mycket pengar men vägen blir en syresättande pulsåder i regionen i minst 50 år, vilket utslaget ger en kostnad på 6 miljoner per år. Den kostnaden är garanterat lägre än det pris vi kommer att få betala för de negativa effekterna av den planerade hastighetssänkningen.

Foto: Pär Lärkeryd
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut